Kadra

"Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je”.  Maria Montessori

Renata Dąbrowska - właścicielka

Z miłości do dziecka, z poszanowania jego indywidualności, z pragnienia odkrywania ukrytych w nim cudów i pomocy w drodze do samodzielności powstało w 2011 roku w Zabrodziu przedszkole Monressori Ziarenko, którego współwłaścicielem miałam zaszczyt być przez 5 lat. Ukończony kurs wczesnej edukacji dziecka prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Montessori pozwolił mi odkryć niesamowite możliwości jakie daje pedagogika Marii Montessori oraz edukacja dzieci jej metodą. Obecnie kończę roczny kurs wczesnej edukacji przedszkolnej 3-6 Montessori w Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz nieodpartego pragnienia dalszej pracy z dziećmi - w czerwcu powstało - Ziarenko Happy Home, którego także jestem współwłaścicielem. Prywatnie - szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci, instruktor sportu w tym elementów fitnessu dla dzieci, była niania oraz dłuuuuuugoletnia menadżerka swojego domu.

Dagmara Michalska - właścicielka

Z wykształcenia jestem inżynierem. Prywatnie jestem mamą... i to właśnie pojawienie się moich dzieci otworzyło mi zupełnie nową rzeczywistość, czy też raczej sposób jej postrzegania. Razem z synem i córką codziennie odkrywamy świat. Fascynuje mnie ich niepohamowana ciekawość oraz chęć zdobywania nowych umiejętości. A stąd jest już tylko mały krok w kierunku pedagogiki Montessori, która w genialny sposób pomaga rozwijać się dzieciom.

Ukończyłam kurs pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori 3-6 r.ż. pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium.

 

Ewelina Koniec

Nazywam się Ewelina Koniec, z wykształcenia jestem magistrem sztuki wokalnej, kulturoznawcą oraz nauczycielem śpiewu, muzyki oraz języka angielskiego (Międzynarodowy Certyfikat FCE Cambridge). Jako aktywna śpiewaczka operowa pracuję w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, współpracuję z Operą Kameralną w Krakowie, a także koncertuję z moim niezależnym projektem kameralnym śpiew&gitara "Meninas Duo". Oprócz doświadczenia muzycznego (w roku 2013 ukończyłam wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku, następnie studiowałam dzięki programowi Erasmus w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, a przez ostatnie kila lat udoskonalałam swój warsztat wokalny pod okiem duńskiej pedagog Trine Bastrup Møller w Kopenhadze), mam również za sobą bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z całego świata w języku angielskim: Stepping Stones International Preschool w Kopenhadze (2016-2018), Sunrise International Preschool w Kopenhadze (2015) oraz we wrocławskich i podwrocławskich instytucjach: Zielony Zakątek Montessori oraz Obieżyświat. Ostatnie lata życia w społeczeństwie duńskim zaowocowały bogatszą i szerszą perspektywą w podejściu do pracy z najmłodszymi oraz zainspirowały mnie do jeszcze kreatywniejszej pracy z językiem angielskim, co bardzo śmiało wykorzystuję na zajęciach z dziećmi.

Joanna Orłowska - Prokop

Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym, ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie dokształcam się w zakresie pedagogiki Montessori. W życiu prywatnym jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych malutkich chłopców. Ich pojawienie się odmieniło moje życie i sposób patrzenia na świat. Dzięki nim nauczyłam się podążania za dzieckiem, obserwacji, odpowiedzi na potrzeby, oraz ogromnej miłości. To wszystko poprowadziło mnie ku pedagogice Montessori i przedszkolu Ziarenko Happy Home, gdzie mogę spełniać się zawodowo.

Sandra Sasal - nauczyciel

Jestem studentką ostatniego roku Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Miłość do kształcenia młodych ludzi zrodziła się we mnie już w harcerstwie, gdzie przez ostatnie lata pełniłam funkcję drużynowej. Pracując przez 8 lat jako pełnoetatowa niania, odnalazłam swoje powołanie, które skierowało mnie na studia pedagogiczne. Najważniejszy w pracy z dzieckiem jest dla mnie wzajemny szacunek, który buduje atmosferę zaufania i daje poczucie bezpieczeństwa. To pedagogika Montessori jest najbliższa moim ideom i w jej duchu pragnę pomagać dzieciom w ich rozwoju.

Jowita Piątkowska - nauczyciel

Jestem mamą 16 letniej córki i 11 letniego syna, którzy są motorem napędowym w moim życiu. Praca z dziećmi od dawna była moim marzeniem więc wybrałam studia pedagogiczne na DSW we Wrocławiu na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym i Opieką nad Dzieckiem. W Ziarenku mam możliwość zagłębiać założenia Marii Montessori i obserwować jak wspaniale sprawdzają się w stosunku do najmłodszych. Mentorem jest dla mnie też Janusz Korczak i w podejściu do dzieci staram się kierować Jego słowami: "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy".

Alina Pacławska - opiekun popołudniowy, logopeda

Jestem z wykształcenia i zamiłowania logopedą.  Ukończyłam logopedię z audiologią  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Protetykę Słuchu na Medycznym Studiu Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Posiadam przygotowanie z zakresu pedagogiki i psychologii. Obecnie prowadzę terapie logopedyczne w kilku przedszkolach, gdzie pracuję m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy i autyzmem. Cieszę się, że mogę być częścią Ziarenka, ponieważ imponuje mi pedagogika Montessori oraz korzyści jakie z niej płyną. Praca z dziećmi sprawia mi od zawsze dużą przyjemność, a największą nagrodą dla mnie jest satysfakcja z postępów jakie czyni pacjent. Podczas mojego doświadczenia terapeutycznego w licznych placówkach oświatowych i medycznych bardzo dużo nauczyłam się o pracy z dziećmi od strony praktycznej. Wiedzę tę ciągle pogłębiam i podnoszę swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy. Niebawem chciałabym kontynuować swoją edukację w kierunku neurologopedii.

Maria Ruchel - pomoc techniczna, opiekun popołudniowy

Jestem absolwentką Liceum Pedagogicznego i  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o kierunku nauczycielskim. W życiu prywatnym jestem żoną i mamą 5-ciorga dzieci. To one zdominowały moje życie. Czas spędzony z nimi na zabawie, nauce i troskach, obserwowanie jak się rozwijają, dorastają, to najpiękniejszy czas w moim życiu. To również czas zdobycia wiedzy i doświadczenia, które mogę wykorzystać w pracy w przedszkolu. W pedagogice Montessori urzeka mnie sposób w jaki traktuje się dzieci, czyli ogromny szacunek, stawianie na samodzielność i dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. W pracy z dziećmi  w ”Ziarenku”  staram się kierować słowami Marii Montessori …”Nauczyciel ma być jak płomień, którego ciepło pobudza, ożywia i zachęca.”