Kadra

"Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je”.  Maria Montessori

Renata Dąbrowska - właścicielka

Z miłości do dziecka, z poszanowania jego indywidualności, z pragnienia odkrywania ukrytych w nim cudów i pomocy w drodze do samodzielności powstało w 2011 roku w Zabrodziu przedszkole Monressori Ziarenko, którego współwłaścicielem miałam zaszczyt być przez 5 lat. Ukończony kurs wczesnej edukacji dziecka prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Montessori pozwolił mi odkryć niesamowite możliwości jakie daje pedagogika Marii Montessori oraz edukacja dzieci jej metodą. Obecnie kończę roczny kurs wczesnej edukacji przedszkolnej 3-6 Montessori w Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz nieodpartego pragnienia dalszej pracy z dziećmi - w czerwcu powstało - Ziarenko Happy Home, którego także jestem współwłaścicielem. Prywatnie - szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci, instruktor sportu w tym elementów fitnessu dla dzieci, była niania oraz dłuuuuuugoletnia menadżerka swojego domu.

Dagmara Michalska - właścicielka

Z wykształcenia i zawodu jestem inżynierem. Prywatnie jestem mamą... i to właśnie pojawienie się moich dzieci otworzyło mi zupełnie nową rzeczywistość, czy też raczej sposób jej postrzegania. Razem z synem i córką codziennie odkrywamy Świat. Fascynuje mnie ich niepohamowana ciekawość oraz chęć zdobywania nowych umiejętości i robienia wszystkiego samemu. A stąd jest już tylko mały krok w kierunku Pedagogiki Montessori.

W codziennej pracy staram się aby nasze Ziarenka czuły się szczęśliwe i by każdy dzień był nową, cudowną przygodą i kolejnym kroczkiem w drodze do dorosłego życia.

Anna Cygan - nauczyciel

Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich dziewczynek i kiedyś aby połączyć tę najważniejszą w życiu rolę z
pracą zawodową prowadziłam domową opiekę nad dziećmi. Moje dzieci wychowywały się w gronie
wspaniałych maluchów, a ja mogłam jednocześnie być mamą i realizować się zawodowo. Co za tym szło
rozwijałam się i szkoliłam. Zrobiłam certyfikaty kwalifikacyjne na opiekuna dziennego i na
opiekuna/nauczyciela żłobka/klubu dziecięcego. Swego czasu byłam również właścicielką punktu opieki nad
dziećmi Galeria Kreatywnego Czasu i rękodzieła Cymer. Tam prowadziłam opiekę nad dziećmi na godziny oraz
warsztaty kreatywnego rozwoju dla dzieci w wieku 0-3.
Mam również pół roczne doświadczenie w pracy w interwencyjnym domowym pogotowiu opiekuńczym.
Jestem po kursie arteterapii i sensoplastyki. Skończyłam TSR - trening skutecznego rodzica oraz TSN -
trening skutecznego nauczyciela wg Gordona. Mam też uprawnienia animatora czasu wolnego. Zdobyłam
także doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcjami,gdyż byłam asystentką chłopca z zespołem downa
funkcjonującego w środowisku Montessori. Pracowałam jako nauczyciel prowadzący grupę w American
School of Wrocław. Ukończyłam kurs wczesnej edukacji przedszkolnej 3-6 metodą Montessori w centrum
Uśmiechu Dziecka w Poznaniu. Ostatnio zdobyłam kwalifikacje TUS SST (Trener Umiejętności Społecznych) i
obecnie jestem na drugim roku pedagogiki na specjalizacji Coaching.
W pracy z dziećmi urzeka mnie ich szczerość, prawda, prostolinijność i to, że żaden dorosły nie jest w stanie
wymyślić takich rozwiązań, jakie dzieci stosują naturalnie i instynktownie.

Jowita Piątkowska - nauczyciel

Jestem mamą 16 letniej córki i 11 letniego syna, którzy są motorem napędowym w moim życiu. Praca z dziećmi od dawna była moim marzeniem więc wybrałam studia pedagogiczne na DSW we Wrocławiu na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym i Opieką nad Dzieckiem. W Ziarenku mam możliwość zagłębiać założenia Marii Montessori i obserwować jak wspaniale sprawdzają się w stosunku do najmłodszych. Mentorem jest dla mnie też Janusz Korczak i w podejściu do dzieci staram się kierować Jego słowami: "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy".

Angelina Rolak - nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z wychowaniem plastycznym oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. To właśnie podczas studiów bardzo zainspirowała mnie pedagogika Marii Montessori, dlatego to jej metodami edukacyjnymi postanowiłam pracować. Będąc mamą, każdego dnia obserwuję rozwój i aktywność swojego dziecka przez co doskonale wiem, jak ważne jest rozwijanie samodzielności, wiary we własne siły, a także indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy w małym, ciekawym świata człowieku. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że praca z dziećmi jest moją pasją z której czerpię ogromną satysfakcję a uśmiech dziecka daje mi największą radość.
 

Sandra Sasal - asystent nauczyciela

Jestem studentką ostatniego roku Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Miłość do kształcenia młodych ludzi zrodziła się we mnie już w harcerstwie, gdzie przez ostatnie lata pełniłam funkcję drużynowej. Pracując przez 8 lat jako pełnoetatowa niania, odnalazłam swoje powołanie, które skierowało mnie na studia pedagogiczne. Najważniejszy w pracy z dzieckiem jest dla mnie wzajemny szacunek, który buduje atmosferę zaufania i daje poczucie bezpieczeństwa. To pedagogika Montessori jest najbliższa moim ideom i w jej duchu pragnę pomagać dzieciom w ich rozwoju.

Alina Pacławska - opiekun popołudniowy, logopeda

Jestem z wykształcenia i zamiłowania logopedą.  Ukończyłam logopedię z audiologią  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Protetykę Słuchu na Medycznym Studiu Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Posiadam przygotowanie z zakresu pedagogiki i psychologii. Obecnie prowadzę terapie logopedyczne w kilku przedszkolach, gdzie pracuję m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy i autyzmem. Cieszę się, że mogę być częścią Ziarenka, ponieważ imponuje mi pedagogika Montessori oraz korzyści jakie z niej płyną. Praca z dziećmi sprawia mi od zawsze dużą przyjemność, a największą nagrodą dla mnie jest satysfakcja z postępów jakie czyni pacjent. Podczas mojego doświadczenia terapeutycznego w licznych placówkach oświatowych i medycznych bardzo dużo nauczyłam się o pracy z dziećmi od strony praktycznej. Wiedzę tę ciągle pogłębiam i podnoszę swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy. Niebawem chciałabym kontynuować swoją edukację w kierunku neurologopedii.

Maria Ruchel - pomoc techniczna, opiekun popołudniowy

Jestem absolwentką Liceum Pedagogicznego i  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o kierunku nauczycielskim. W życiu prywatnym jestem żoną i mamą 5-ciorga dzieci. To one zdominowały moje życie. Czas spędzony z nimi na zabawie, nauce i troskach, obserwowanie jak się rozwijają, dorastają, to najpiękniejszy czas w moim życiu. To również czas zdobycia wiedzy i doświadczenia, które mogę wykorzystać w pracy w przedszkolu. W pedagogice Montessori urzeka mnie sposób w jaki traktuje się dzieci, czyli ogromny szacunek, stawianie na samodzielność i dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. W pracy z dziećmi  w ”Ziarenku”  staram się kierować słowami Marii Montessori …”Nauczyciel ma być jak płomień, którego ciepło pobudza, ożywia i zachęca.”