Misja przedszkola

W naszej placówce, zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori, dążymy do tego, by Dzieci mogły z pasją odkrywać siebie i piękno otaczającego je świata.

Stwarzamy Dzieciom w specjalnie przygotowanym otoczeniu warunki i możliwości aby:

 • potrafiły skoncentrować się na swoich zadaniach,
   
 • samodzielnie dokonywały wyboru,
   
 • budowały wiarę w samych siebie,
   
 • nauczyły się być cierpliwymi i nie poddającymi się w swoich staraniach,
   
 • umiały wyrażać szacunek wobec siebie i innych,
   
 • dorastały bez kar, nagród i oceny,
   
 • wychowywały się w poszanowaniu dla pracy innych,
   
 • potrafiły się wykazywać pomocą i inicjatywą społeczną,
   
 • rozwijały w sobie wrażliwość dla odmienności kulturowej, narodowościowej i religijnej,
   
 • potrafiły podporządkować się zasadom i normom społecznym,
   
 • umiały wyrażać swoje uczucia, potrzeby i poglądy.
   

Nasze zachowania wobec Dziecka są uprzejme i przepełnione szacunkiem. Traktujemy Dziecko tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.


„Kto kocha drugą osobę, odnajdzie w niej całe dobro, jakie jest tylko możliwe – nie tylko jawne zalety, ale też ukryte cnoty. Można powiedzieć, że kochający posiada drugą twarz i widzi zasługujące na miłość cechy, których inni nie dostrzegają.”  Dr Maria Montessori


Kierujemy się zasadą „czekaj i obserwuj”.

Pomagamy Dziecku „samemu to zrobić”.

Pragniemy by Nasze Dzieci były radosne i szczęśliwe!